Zu der Kategorie der Produkte gehen In den Warenkorb Auf die Navigation überspringen

MAXIM-ZDR® z.s.

Menü

Magazin

3. 8. 2016

Die Integration von Zahlungsportal GP WebPay

Liebe Besucher,
Wir möchten Sie informieren, dass wir in unserem Shop itegrovali Zahlung Portal GP WebPay haben, die per Kreditkarte Online-Zahlung ermöglicht.

Ihre Bestellung wird sofort bezahlen und damit den gesamten Prozess beschleunigen von Waren auf seine Lieferung an Sie bestellen. Wir werden uns sehr freuen, wenn diese neue Zahlungsmethode Vorteil von uns zu nehmen und wir darauf achten, dass alles lief, wie es sollte und ohne Komplikationen.

Diese Zahlungsmethode unterstützen VISA, Mastercard und Platba24 aus der Tschechischen Sparkasse.

Artikel lesen

18. 3. 2016

Nameveränderung von Bazalsnuz® zu MAXIM-ZDR®

11. 9. 2015

Metodické listy pro práci ve Snoezelen-MSE

ASNOEZ® - Asociace Snoezelen konceptu ČR vydává Ediční řadu s názvem METODICKÉ LISTY. Metodické listy jsou ze zařízení proškolených v konceptu Snoezelen – MSE, která úspěšně implementovala koncept Snoezelen – MSE do praxe svého zařízení a jsou v trvalé supervizi.  

Jak uvedla v recenzi na publikaci SNOEZELEN-MSE (Filatova, R., 2014) paní docentka Opatřilová (MU Brno): „Terapeutický koncept Snoezelen-MSE je aktuálně jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících disciplín české speciální pedagogiky s přesahem do oblasti zdravotní a sociální“. Ad Verheul, zakladatel Snoezelen konceptu, na III. mezinárodní konferenci Snoezelen – MSE v Brně, pořádané pod záštitou MU v Brně ASNOEZ®, řekl: v konceptu Snoezelen-MSE je nezbytné průběžné vzdělávání formou kurzů, čtení odborných publikací a účasti na konferencích, neboť na odborné kompetenci Snoezelen terapeuta záleží významnou měrou.”  Význam těchto poselství o důležitosti vzdělávání a rozšiřování odborných znalostí je  třeba respektovat. ASNOEZ® - Asociace Snoezelen konceptu ČR, jejímž hlavním cílem je rozšiřování vědomostí o konceptu Snoezelen-MSE nabízí různorodé studijní materiály.

Novinkou mezi publikacemi je EDIČNÍ ŘADA METODICKÝCH LISTŮ z proškolených a supervidovaných pracovišť, které vytvářejí Snoezelen-MSE strukturované hodiny. 

První METODICKÉ LISTY – číslo 1 (Filatova, R., 2015) z prostředí Dětského domova bl. M. A. Kratochvílové v Řepišti, kde dlouhodobě působí speciální pedagog, paní Renáta Filatova, lektorka s mezinárodní akreditací  Snoezelen-MSE , která je zároveň garantem konceptu a prezidentkou ISNA-MSE  pro Českou a Slovenskou republiku. Snoezelen-MSE koncept aplikuje u dětí v Dětském domově, kde je zároveň ředitelkou. Využívá jej při práci s dětmi s různými formami postižení, především s dětmi s kombinovaným postižením, lehkou, střední a těžkou mentální retardací, autismem, Downovým syndromem, poruchami chování i těžkými poruchami chování a poruchami osobnosti, ale také s dětmi mimořádně nadanými. Jedná se o metodiku se zaměřením na edukaci s důrazem na sebeobslužnost a rozvoj osobnosti dítěte v maximální míře jeho schopností v souladu s jednotlivými programy rozvoje osobnosti dítěte. 

Publikace METODICKÉ LISTY číslo 2 je z prostředí Základní školy speciální Diakonie ČCE v Ostravě (kolektiv autorů, 2015).Metodika z prostředí speciální školy je zaměřena na vzdělávání dětí se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací v kombinaci s dalšími diagnózami. Naplňování ŠVP a IVP dětí, prostřednictvím strukturovaných hodin Snoezelen – MSE konceptu je pojato s profesionalitou zkušených terapeutů a je znát mnohaletá praxe při využívání tohoto konceptu. Metodické listy č. 2, jejichž autory jsou speciální pedagogové dané školy, předkládají v závěru publikace také důkaz o tom, že byť praktikují ve své škole mnoho dalších konceptů, využívání Snoezelen-MSE se jeví jako nejúčinnější metoda. Ředitelkou ZŠ speciální Diakonie ČCE v Ostravě-Vítkovicích je Mgr. Irena Savková, která je nadanou koučkou, schopnou organizátorkou a nadšenou propagátorkou Snoezelen-MSE konceptu ve svém zařízení. Své zapálení pro Snoezelen-MSE dokázala předat pedagogům ve své škole, což je prospěšné pro žáky školy i samotné pedagogy.

Artikel lesen

Andere Artikel

MAXIM-ZDR.CZ®

Sehr geehrte Besucher,

herzlich willkommen auf der Webseite der Maxim-ZDR.CZ®. Ihre Produktion garantiert ein international anerkanntes Team von Spezialisten. Sie ist die einzige Organisation in der Tschechischen Republik und in der Slowakei, die eine solche Garantie bietet.

Webshop der kreativen Werkstatt MAXIM-ZDR.CZ® ist Bestandteil des Vereines MAXIM-ZDR.CZ®. MAXIM-ZDR.CZ® ist die nichtstaatliche, Non-Profit Organisation, die auf das Sozialunternehmen achtet. Der entstandene Gewinn wird zur Herstellung der Kompensationshil­fsmittel, vor allem für die Basale Stimulation, für Ausbildungsprogramm der Sonderpädagogik und Hilfsmittel für Snoezelen-MSE reinvestiert. Erzeugung, Forschung und Produktion der kreativen Werkstatt MAXIM-ZDR.CZ® wird einzig nur in der Tschechischen Republik realisiert. Der Bürgerverein MAXIM-ZDR.CZ® ist auch der Betreiber des ersten Ausbildungszentrums des Snoezelen-MSE Konzepts in der Tschechischen Republik und in der Slowakei. MAXIM-ZDR.CZ® ist die einzige Organisation, von der die Entwürfe und Designs der Snoezelen Räume von dem zertifizierten Spezialisten mit der Genehmigung von ISNA-MSE – Internationalen Snoezelen-MSE Organisation garantiert sind.

 

GARANT für Basale StimulationPhDr. Karolína Friedlová, Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege. Vertreterin der akkreditierten Ausbildungsge­sellschaft – Institut der Basalen Stimulation,GmbH; anerkannte Fachperson der Ausbildungspro­gramme für Basale Stimulation. Lehrerin an der Schlesichen Universität in Opava; Mitglied des Internationalen Fördervereins Basale Stimulation e.V., im Jahre 2010 war sie als Präsidentin dieses Vereins tätig.

GARANT für SNOEZELEN-MSE – Bc. Renáta Filatova, Sonderpädagoge, Präsidentin von ISNA-MSE in der Tschechischen Republik und in der Slowakei, Garant von den akkreditierten Ausbildungspro­grammen und Supervisor des ¬Snoezelen Konzepts in der Tschechischen Republik und in der Slowakei. Sie ist eine von den 15 Spezialisten aus der ganzen Welt, die die Internationale Komitee von ISNA-MSE bilden. Als Spezialist im Bereich der Entwicklung der Kompensationshil­fsmittel und Hilfsmittel für Snoezelen Therapie in der Tschechischen Republik, die Autorin von verschiedenen Patenten, ist sie eine respektierte Autorität in Ihrem Bereich. Mitarbeiterin von Ad Verheul, Gründer des SnoezelenKonzepts. Sie beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Forschung – Die Wirkung von Snoezelen-MSE Therapie bei der Rehabilitation der Kinder mit infantilen Zerebralparese.
 

GARANT für Kompensationshil­fsmittel – Bc. Renáta Filatova, Sonderpädagoge, Spezialist im Bereich der Entwicklung und der Forschung der Kompensationshil­fsmittel in der Tschechischen Republik, Autorin von verschiedenen Patenten.

Tipp

Hilfsmittel für Rehabilitation und Koordinationstra­ining 

Gesundheits- und Kompensationshil­fsmittel 

Hilfsmittel zur Lagerung/Lage­rungshilfen

Hilfsmittel für Sonderpädagogik

Snoezelen-MSE

Ausbildung

 

Warenrückgabe

Sie haben das Recht, die unbeschädigte Ware bis 14 Tagen nach der Lieferung ohne Angabe von Gründen zurückzuschicken.

Selbstverständlich überweisen wir Ihnen den bezahlten Betrag auf Ihr Konto zurück.